Powstał Harmonogram prac

Zakończyliśmy etap tworzenia harmonogramu prac na wszystkie miesiące trwania projektu. Opracowaliśmy kompleksowy, wieloaspektowy dokument, który posłuży jako baza do koordynacji dalszych działań.

Harmonogram podzieliliśmy na trzy zasadnicze etapy. Pierwszy z nich przewiduje planowanie, analizę i opracowanie wstępnych treści, drugi to etap przygotowywania poszczególnych jednostek lekcyjnych merytorycznie i technicznie, a ostatni to faza testowania i wdrożenia. Zdefiniowaliśmy także kamienie milowe, zaplanowaliśmy działania sprawozdawcze i komunikacyjne.

W dokumencie określiliśmy zakres zadań dla każdego z zespołów projektowych do wykonania w poszczególnych miesiącach. Zaplanowaliśmy również szereg spotkań zespołów w celu monitorowania postępów projektu i wprowadzania ewentualnych korekt.

Przewiń do góry