Logo Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rola/funkcja w projekcie:

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM, https://amu.edu.pl) pełni rolę Lidera Projektu. Jednocześnie, kadra akademicka UAM jest autorem treści merytorycznych kursu.

Osoby tworzące platformę “Hindi dla Ciebie” pracują na Wydziale Neofilologii UAM, brały udział w międzynarodowych projektach badawczych, w tym dotyczących analizy języków południowoazjatyckich, a także w kilku projektach związanych z doskonaleniem nauczania i uczenia się języków Indii. Kierownikiem projektu ze strony UAM jest dr hab. Monika Browarczyk, prof. UAM, nad koncepcją i treścią merytoryczną platformy do nauki hindi pracuje też dr hab. Krzysztof Stroński, prof. UAM, oboje mają ponad dwudziestoletnie doświadczenie w nauczaniu języka hindi. Poza tym zespól UAM tworzą: Neha Tiwari, Mandar Purandare (UAM), dr Uday Shankar oraz grupa rodzimych użytkowników języka hindi zatrudnionych jako lektorzy. Nad stroną administracyjną opiekę sprawuje Katarzyna Budasz-Organista (UAM).

Uczymy hindi na studiach licencjackich na kierunku filologia regionów: indologia w Instytucie Orientalistyki (orient.amu.edu.pl) na Wydziale Neofilologii UAM (http://wn.amu.edu.pl). Indologia to studia, które pozwalają na naukę hindi – najliczniejszego języka regionu oraz innych języków tego obszaru (sanskrytu lub tamilskiego). Studentki i studenci poznają też historię Indii, literaturę, mitologię i współczesne problemy tego wielojęzycznego i wieloreligijnego kraju. 

Grupa AF sp. z o.o.

Grupa AF sp. z o.o. pełni w Projekcie funkcję oficjalnego partnera Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Jako firma posiadająca odpowiednie zasoby cyfrowe oraz kadrowe opracuje część techniczno-wizerunkową projektu. Zespół programistów, testerów, designerów, analityków i managerów zaprojektuje architekturę informacji i interfejsu, wytworzy oprogramowanie, wykreuje elementy budujące świadomość marki platformy oraz zaimplementuje treści merytoryczne kursu. Specjaliści z Grupy AF w obszarze WCAG dostosują platformę do standardów dostępnościowych, dzięki czemu osoby ze szczególnymi potrzebami będą mogły z niej swobodnie korzystać.

Spółka Grupa AF jest podmiotem doświadczonym w prowadzeniu podobnego projektu. Jest firmą o szerokim wachlarzu kompetencji: wdraża systemy informatyczne, kreuje marki produktów, metodycznie zarządza projektami. 

Grupę AF sp. z o.o. tworzą w większości osoby z niepełnosprawnością, włączając samego założyciela. Firma promuje wizerunek osób z niepełnosprawnościami jako ludzi zdolnych do innowacyjnych, efektywnych przedsięwzięć, przy korzystnym oddziaływaniu społecznej odpowiedzialności. 

11-letnie doświadczenie jako marka pozwoliło Grupie AF wypracować skuteczne praktyki, pozyskując tym samym grono zaufanych partnerów.

Logo spółki Grupa AF
logo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pełni funkcję Operatora Programu w ramach Komponentu III Program Edukacja, Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dop

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pełni funkcję Operatora Programu w ramach Komponentu III Program Edukacja, Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego.

Jest instytucją odpowiedzialną za wdrażanie i zarządzanie Programem oraz przyznawanie Wnioskodawcom dofinansowania na realizację projektów. 

Tworzy instytucję doświadczoną w zarządzaniu europejskimi inicjatywami edukacyjnymi. Pełni funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Zarządza również takimi inicjatywami, jak np. program eTwinning Polska czy bilateralne programy wymiany młodzieży. 

Poprzez prowadzone działania umożliwia szeroko pojęty rozwój umiejętności i kompetencji na ścieżce edukacji formalnej i pozaformalnej. Pozwala również rozwijać zainteresowania poprzez aktywności podejmowane lokalnie i zagranicą.

Przewiń do góry