Dłonie dwóch witających się osób, obraz w tonacji niebieskiej

Przedmiot, twórcy i cel projektu

Projekt „Hindi dla Ciebie” finansowany jest z Funduszy Norweskich i EOG w ramach Komponentu III: PROGRAM EDUKACJA, „Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego”.

Operatorem Programu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Liderem Projektu jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM).

Partnerem projektu jest Grupa AF sp. z o.o. 

Okres realizacji: 03.01.2022 – 30.11.2023

W ramach projektu zostanie opracowana i udostępniona

INTERNETOWA TRÓJJĘZYCZNA PLATFORMA KSZTAŁCENIA HINDI (HINDI-POLSKO-ANGIELSKA), 

która umożliwi podniesienie językowych kompetencji zawodowych do poziomu A1. 

Głównym celem projektu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG w obszarze edukacji. 

Celem pośrednim jest opracowanie i uaktualnienie oferty edukacyjnej dotyczącej tłumaczy oraz osób zawodowo zajmujących się pracą z językiem hindi i chcących rozwijać kompetencje komunikacyjne. 

O platformie

Platforma będzie składać się z 30 lekcji hindi zawierających materiały dotyczące kulturowych, społecznych, etycznych i prawnych uwarunkowań związanych z zawodowym wykorzystaniem znajomości języka.

W innowacyjny sposób połączymy tradycyjne metody nauki, interaktywne techniki nauki pisma dewanagari, poszerzania słownictwa oraz budowania kompetencji komunikacyjnych.

Lekcje będą zawierać dialogi, teksty, słówka, nagrania tekstów, ćwiczenia oraz ciekawostki. Będzie też możliwość sprawdzenia wykonanych zadań, a dodatkową motywacją będzie system ocen. 

Materiał będzie promował tolerancję, włączymy treści wielokulturowe i równościowe. 

Czworo młodych ludzi siedzi na trawie w parku z otwartym laptopem, obraz w tonacji niebieskiej

Użytkownicy platformy

Platforma będzie powszechnie dostępna dla wszystkich osób pragnących rozwijać swoje kompetencje w zakresie znajomości języka hindi.

Zakłada się, że w 1. roku z platformy skorzysta 50 osób. 

W okresie trwałości projektu narzędzie będzie udostępniane bezpłatnie i włączone jako narzędzie wspierające proces kształcenia w ramach prowadzonych zajęć dydaktycznych.

Uczestnikami projektu będą osoby aktywne zawodowo, w tym osoby realizujące cele biznesowe (organizacje i korporacje międzynarodowe, organizacje NGO, biura tłumaczeń, instytucje kultury, biura turystyczne), nauczyciele akademiccy, studenci którzy chcą poznać hindi w celach związanych z podjęciem pracy i budowaniem kariery.

Będzie umożliwiała rozwój kompetencji językowych również wśród osób anglojęzycznych.

Narzędzie dostosowane będzie do standardów WCAG 2.1, dzięki czemu będą mogły z niej korzystać osoby np. niedowidzące.

Planowane rezultaty projektu

– podniesienie kompetencji w zakresie nauki języka hindi w kontekście zawodowym,
– upowszechnienie wiedzy o Azji Południowej,
– rozwinięcie synergii między środowiskiem akademickim a biznesem i administracją.

Wydarzenia upowszechniające

W okresie trwania projektu przewidziane są działania upowszechniające
platformę podczas szeregu wydarzeń o zasięgu międzynarodowym:

1. European Conference on South Asian Studies https://www.easas.eu/ecsas/ 
2. Międzynarodowy Dzień Jogi https://www.un.org/en/observances/yoga-day 
3. Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona dydaktyce j. hindi –
Zagrzeb
4. Vishva Hindi Diwas/World Hindi Day, czyli Światowy Dzień Hindi
5. Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona promowaniu języka i
literatury hindi
6. South Asian Languages Analysis Roundtable

Namiot do wydarzeń plenerowych, obraz w tonacji czerwonej

Premiera platformy odbędzie się na webinarium „Hindi dla Ciebie: UNBOXING” planowanym na wrzesień 2023 r.

Przewiń do góry