Raport z prac nad projektem „Hindi dla Ciebie”

Prezentujemy raport podsumowujący prace nad projektem „Hindi dla Ciebie” finansowanym z Funduszy Norweskich i EOG w ramach Komponentu III: PROGRAM EDUKACJA, realizowanym przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu w partnerstwie z Grupą AF. Dokument podsumowuje prace przeprowadzone w dniach od 2.01.2022 do 30.11.2023 r.

Raport zawiera opis etapów prac, analizę ankiet wśród grupy docelowej i użytkowników w fazie testowej, wnioski wynikające z doświadczeń i trudności związanych z pracą nad platformą oraz przewodnik w postaci infografik przeznaczony dla dydaktyków i informatyków zainteresowanych projektowaniem platform e-learningowych do samodzielnej nauki języka obcego.

Link: Raport z prac nad projektem „Hindi dla Ciebie”

Przewiń do góry