Moduł „Gramatyka” na platformie e-hindi

Większość prac na platformie e-hindi została zrealizowana. Jedna z zakończonych części to sekcja dotycząca gramatyki. Znajdują się tu objaśnienia gramatyczne o częściach mowy, zdania, opisy składni i prezentacja wybranych konstrukcji. Jest też część dotycząca słowotwórstwa. Materiał został przedstawiony w przystępnej formie, przejrzyście i z przykładami, więc nauka w tej części platformy również nie powinna przysparzać dużych trudności. Poniżej można zobaczyć fragmenty z tej sekcji.

widok sekcji Gramatyka z fragmentem opisu partykuły
widok sekcji Gramatyka z fragmentem opisu postpozycji
widok sekcji Gramatyka z fragmentem opisu zaimków zwrotnych
widok sekcji Gramatyka z fragmentem opisu odmiany czasownika być
widok sekcji Gramatyka z fragmentem opisu czasu teraźniejszego zwyczajowego
widok sekcji Gramatyka z fragmentem opisu konstrukcji posiadania
widok sekcji Gramatyka z fragmentem opisu zdań podrzędnie złożonych

Oprócz sekcji poświęconej omówieniu poszczególnych działów gramatyki została przygotowana też część dodatkowa, w której wyjaśnione są terminy gramatyczne. Oto przykłady:

widok sekcji Gramatyka z fragmentem opisu terminów gramatycznych - podmiot, postpozycja
widok sekcji Gramatyka z fragmentem opisu terminów gramatycznych - czasownik intensywny, posiłkowy, złożony

Z pomocą przygotowanego modułu gramatycznego, przyswojenie wiedzy z innych części platformy powinno być dużo łatwiejsze.

Przewiń do góry