Terminologia i glosariusze do lekcji

Na platformie e-hindi przygotowaliśmy glosariusze, które odnoszą się do konkretnych dialogów z lekcji. Ponadto, opracowaliśmy dodatkową terminologię, słowa i zwroty, związane z tematyką danej lekcji, ale wykraczające poza przedstawione w niej teksty. Przykładowo w lekcji 3 są to dodatkowe słówka z tematyki dotyczącej domu. Dla większej przejrzystości, słówka podzieliliśmy na 3 kategorie (rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki i przysłówki).

Poniżej można zobaczyć fragmenty lekcji i glosariusza.

fragment glosariusza

Dzięki tym elementom platforma stała się jeszcze bogatsza, uczący się będą mieli bezpośredni dostęp do szerszych baz terminologicznych i nauka będzie jeszcze efektywniejsza.

Przewiń do góry