Inauguracja projektu „Hindi dla Ciebie”

3 grudnia 2021 oficjalnie rozpoczął się projekt „Hindi dla Ciebie”. W gmachu Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) prorektor ds. współpracy z zagranicą, prof. UAM dr hab. Rafał Witkowski oraz prezes Grupy AF, Adrian Furman uroczyście podpisali umowę o współpracy.

W styczniu UAM powoła zespół roboczy. W jego skład wejdą twórcy materiału dydaktycznego, korektorzy językowi i lektorzy nagrywający treści audio (rodzimi użytkownicy języka hindi) oraz specjaliści w zakresie zarządzania projektami.

Grupa AF powoła natomiast zespół designerów, deweloperów IT i webwritera. Zaprojektuje on rozwiązania architektury systemu, dokona wstępnych konfiguracji systemowych, opracuje elementy graficzne. W zespole znajdzie się także koordynator operacyjny i merytoryczny, jak również inni specjaliści, w tym osoby ds. rozliczeń.

Członkowie zespołów projektowych będą się regularnie spotykać, zarówno online, jak i stacjonarnie, żeby na bieżąco monitorować postępy projektu i wprowadzać ewentualne zmiany. Takie są wstępne założenia harmonogramu prac, który już zaczynamy opracowywać, a którego ostateczną postać planujemy przygotować w styczniu 2022.

Przewiń do góry